Så funkar det: Övertid

Arbetsdagen är slut, men inte arbetsuppgifterna. Då kan chefen beordra dig att jobba över. Akademikern listar vad som gäller.

1. Mer än 40 timmar i veckan

Bestämmelser kring övertid regleras i arbetstidslagen. Arbete utöver 40 timmar i veckan räknas som övertid. Arbetsgivaren får tillfälligt beordra övertid om det uppstår situationer som inte kunnat förutses. Lagen kan avtalas bort genom kollektivavtal, men villkoren får inte bli sämre.

2. Rätt till vila

Du får arbeta max 48 timmar övertid under en fyra-veckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad. Totalt får det inte bli mer än 200 timmar per kalenderår. Övertiden får inte inskränka rätten till 11 timmars sammanhängande vila per dygn och 36 timmar sammanhängande ledighet per vecka.

3. Tacka nej - okej ibland

Övertidsarbete ska i första hand utföras av den personal som vill ställa upp, men kan beordras ändå. Du har rätt att avböja om du exempelvis inte kan få barnomsorg, måste vårda sjuka barn eller om det saknas möjlighet att resa hem efter arbetets slut.

4. Jour och beredskap

Under en jour befinner du dig på jobbet och är beredd att börja arbeta om det behövs. När du börjar arbeta aktivt räknas det som övertid. Vid beredskap är du hemma men kan rycka in med kort varsel. Beredskap är inte arbetstid, men om du måste börja arbeta räknas det direkt som övertid.

5. Alla får inte betalt

I lagen sägs inget om ersättning för övertid, utan det regleras i kollektivavtal. Det kan därför se olika ut för olika grupper. Övertid kan kompenseras genom lön eller ledighet. För att få betalt för övertid måste arbetsgivaren ha beordrat eller godkänt den. Många akademiker avtalar bort rätten till övertidsersättning mot högre lön eller längre semester.

Text: Åsa Bolmstedt, Akademikern

Ur magasinet Akademikern nr 3/2016. Läs hela tidningen i vår blädder-pdf på Akademikern.se

Läs mer!

Fler Så funkar det-artiklar i Akademikern: