Så höjer du lönen

På många arbetsplatser pågår lönesättningssamtal under våren. Grundlig research och bra koll på dina prestationer kan ge mer stålar på kontot.

Den som har kollektivavtal har rätt till en årlig löneförhandling. Mats Bergenbrant, ombudsman på Akademikerförbundet SSR, ger fem tips till ett lyckat lönesättningssamtal.

1. Var proaktiv

För en dialog under året med din chef om vilka förväntningar som finns på dig och hur det går. En chef som är mån om ett nära ledarskap är noga med att återkoppla, men du kan också fråga själv. Arbetsplatsens lönekriterier ska vara välkända för medarbetarna och summan ska inte komma som en överraskning vid samtalet.

2. Läs på

Ta del av lönestatistiken för din bransch och kolla upp löneläget hos närliggande arbetsgivare, det kan facket hjälpa till med. Om det finns en lokalfacklig förtroendeperson där du jobbar vet den hur löneläget ser ut på just din arbetsplats.

3. Självreflektion

Fundera igenom hur det här året har varit för dig. Hur har du presterat? Har du nått individuella mål? Har de varit tydliga? Har du arbetet i linje med verksamhetens mål? Har du haft kompetensutveckling? Har den bidragit till verksamhetens utveckling på något sätt? Har du fått mer komplicerade arbetsuppgifter eller tagit mer ansvar? Återknyt till utvecklingssamtalet, vilka förväntningar har funnits på dig? Är det något som du har jobbat för att förbättra?

4. Tänk framåt

Lönen ska också vara framåtsyftande. Hur ska arbetsplatsen och lönen se ut för att du ska stanna kvar?

5. Var frågvis

Ställ många frågor under själva samtalet och be om välmotiverade bedömningar. Ställ följdfrågor som ”Hur tänker du då?” och be arbetsgivaren fördjupa sig i vad som är bedömt. Det ska vara arbetsprestationen, svårighetsgraden och resultatet som ska bedömas, inget annat. Var saklig och gå inte i in känslomässiga diskussioner.

Läs mer om lön

Tema rik: Dubbelt upp

Kvinnor jobbar gratis efter klockan 16

Långsam förändring mot jämställda löner