Så kan du kolla utbildningarnas kvalitet

Nu drar höstterminen igång på universitet och högskolor. Förväntansfulla studenter fyller föreläsningssalarna. Men hur bra är de olika utbildningarna egentligen? Så gör du för att kolla dem!

Vid val av utbildning är det många faktorer som styr: familjesituation, behörighetskrav och intagning, bostadssituationen och utbildningarnas olika inriktningar bland annat.

Men vilken kvalitet olika utbildningar håller är inte så lätt att veta, kanske går man på vilket rykte man hört att olika lärosäten har.

Den myndighet som har ansvar för att utvärdera all högre utbildning i Sverige heter Universitetskanslersämbetets (UKÄ). För varje examen som ges vid universitet och högskolor har regeringen tagit fram examensbeskrivningar. Och kvaliteten i utbildningen måste alltid vara så hög att målen i examensbeskrivningarna nås.

UKÄ granskar regelbundet olika utbildningar i Sverige. Bedömningarna baseras bland annat på gruppintervjuer med studenter som är i slutet av sin utbildning, och besök på plats på lärosätet. 2014 kom bland annat utvärderingar av utbildningar i socialt arbete och socionomexamen. Du kan söka bakåt på de utvärderingar som genomförts på UKÄ:s hemsida.

SACO har också tagit fram en lista med råd som hjälper blivande studenter att mer aktivt kunna skatta kvaliteten i olika utbildningar. Här listas dessa punkter, som du kan 

1. Är det svårt att komma in på utbildningen, vad var antagningspoängen vid senaste antagningen?
Utöver att siffran ger en indikation på om dina betyg kommer att räcka säger det något om medstudenternas kunskap och ambitionsnivå. Du kan hitta mer information på www.antagning.se

2. Hur stor andel av lärarna på högskolan/universitetet har en forskarutbildning?
Be om ett svar i procent. Det borde inte vara mindre än 50 %.

3. Hur många lärarledda timmar per vecka kan jag förvänta mig på den här utbildningen?
Det här kan variera mycket mellan olika typer av utbildningar. Saco anser att ingen utbildning som ges på helfart ska ha mindre än 10 lärarledda timmar i veckan.