Så ökar vi tryggheten på HVB-boenden

Situationen är pressad för anställda på landets HVB-hem. Förbundsordförande Heike Erkers och barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér diskuterar hur man kan skapa trygghet för både anställda och barn.

– Det är en allvarlig situation när det har gått så långt att de anställda inte kan utföra sitt arbete på ett tryggt sätt och när hot och våld ökar. Men det är också lika allvarligt för de ungdomar som bor på HVB-hem och som inte befinner sig i en trygg miljö. Det finns två sidor av det här, sade Heike Erkers i Aftonbladets morgonprogram

Situationen är ansträngd, underströk Åsa Regnér. Förra årets ökning av antalet ensamkommande barn har ökat pressen på landets socialsekreterare.

– Den sociala barn- och ungdomsvården var redan under stark press när regeringen tillträdde. sedan dess har vi tagit beslut nästan varje vecka för att stärka upp när det gäller personal, kompetensutveckling och nya boendeformer för att ge barnen vad de behöver, säger Åsa Regnér. 

Även om det finns lagar och regler för att kunna garantera en säker vård och en trygg arbetssituation är det mycket som brister, påpekar Åsa Regnér. Men det handlar inte om en migrationsfråga, menar Heike Erkers, utan om en socialtjänst och ett system som länge vacklat under resursbrist, personalbrist och organisationsproblem.

För att kunna ta hand om de ensamkommande barnen – och samtidigt garantera en säker arbetsmiljö – krävs inte bara förstärkning på personalsidan, utan att den personal som anställs har rätt kompetens. En föreståndare på ett HVB-hem bör ha en högskoleutbildning, gärna som socionom. Ingen bör arbeta ensam och det krävs en vettig introduktion för alla nyanställda på HVB-hemmen. 

​Se hela intervjun på Aftonbladet TV.