Så ska vi få ett jämställt arbetsliv

Män förvärvsarbetar mer och kvinnor lägger mer tid på obetalt hushållsarbete.

Fler öronmärkta månader i föräldraförsäkringen och en begränsning i rätten att gå ned till deltid för föräldrar. Det är några förslag som idag överlämnas till regeringen, med syftet att skapa ett mer jämställt arbetsliv.

Hur skapar man ett mer jämställt arbetsliv? Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, som har utrett frågan sedan 2011, tror sig ha några lösningar på problemet.

En tredelad föräldraförsäkring är ett av förslagen som idag överlämnas till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i ett slutbetänkande, nu på eftermiddagen.

Varje förälder ska ha fem öronmärkta månader föräldraledighet var, de resterande fyra månaderna ska kunna fördelas mellan föräldrarna som de själva önskar. Två av månaderna ska dessutom kunna överlåtas till någon annan försäkrad, än den andra föräldern.

Tanken med just det förslaget är att gynna även de föräldrar som inte lever i traditionella parförhållanden, skriver nio av delegationens tolv ledamöter i en DN-debattartikel idag.

Från 25 procent till 12,5 procent

Delegationen föreslår också att de 90 dagarna på lägstanivå avskaffas, och ersätts av en månad på sjukpenningnivå. Ytterligare ett förslag är att den generella rätten att gå ned till deltid med 25 procent bör begränsas till 12,5 procent per förälder.

– Man vet att en stor del av ojämställdheten mellan män och kvinnor i arbetslivet beror på ett ojämnt uttag av föräldraledigheten. Kvinnorna gör en större del av det obetalda hushållsarbetet. Därför blir det en viktig fråga vad man från statens sida ska subventionera, säger Markus Furuberg som är förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

– Däremot är det inte säkert att man får en politisk majoritet kring förslagen. Det återstår att se.

Mer statlig styrning för att minska lönegapet

Men även om kvinnorna arbetade mer så skulle inte de ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor försvinna. Kvinnodominerade yrken har lägre löner, och även inom samma yrke har kvinnor lägre löner än män.

Delegationen har därför också flera förslag som gäller de hur man kommer tillrätta med de strukturella löneskillnaderna. Här föreslår man en tydligare myndighetsstyrning i alla led.