Så tillgängliga är de statliga myndigheterna

Bara tre av landets strategiska myndigheter uppfyller kriterierna för grundläggande tillgänglighet, visar en ny rapport. Flera har till och med blivit sämre på att välkomna alla.

Alla statliga myndigheter ska verka för att deras lokaler, verksamheter och information är tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar. Det har regeringen slagit fast. Men av totalt 257 myndigheter i landet uppfyller bara nio stycken – fyra procent ­– kriterierna för grundläggande tillgänglighet, enligt en enkätundersökning från Myndigheten för delaktighet. Även bland de 22 strategiska myndigheterna med särskilt ansvar för funktionshinderspolitiken finns brister och bara tre uppfyller samtliga kriterier.

– Även om det sker en positiv utveckling på sina håll återstår det mycket innan myndigheterna är fullt tillgängliga. Årets enkät visar till exempel att 30 procent av myndigheterna inte har någon övergripande handlingsplan för tillgänglighetsarbetet trots att detta ska finnas enligt förordningen, säger Nina Lindqvist, analyschef på Myndigheten för delaktighet (MFD).

Socialstyrelsen gör framsteg

Två myndigheter som gjort stora framsteg sedan mätningen förra året är Socialstyrelsen och Migrationsverket. Socialstyrelsen kommer nu nära full pott, med 12 poäng av 13 möjliga. Myndigheten har förbättrat såväl information och kommunikation som lokaler. Migrationsverket får fler poäng efter att ha inventerat sin skriftliga information och utbildat personalansvariga.

Försäkringskassan har liksom Socialstyrelsen 12 poäng. Trots det har myndigheten gått bakåt, särskilt när det gäller den fysiska tillgängligheten. Också Arbetsförmedlingen har backat jämfört med förra året. Men det ska man inte dra allt för stora växlar på, menar Pedro Landfors, utredare på MFD.

– Man kan till exempel ha bytt lokaler eller inte sett över vissa rutiner, vilket gjort att man tappat poäng, säger Pedro Landfors.

Frågan om varför vissa myndigheter gått bakåt eller står och stampar på samma plats ska analyseras närmare under hösten. En faktor kan vara att myndigheterna, i takt med att de får mer kunskap om tillgänglighet, helt enkelt blir bättre på att identifiera och rapportera brister.

Ylva Mossing

Tillgängliga myndigheter

Exempel på insatser som skapar tillgänglighet kan vara att det ska vara möjligt att få information om myndigheten i punktskrift, att det ska finnas utrustning som gör det möjligt att kommunicera med personer som har en hörselskada, samt att det inte finns trappsteg och trösklar som hindrar rullstolsburna.

13 grundläggande kriterier för tillgänglighet

1. Har handlingsplan

2. Har utsett samordnare

3. Har inventerat lokaler

4. Har inventerat skriftlig information

5. Har inventerat kommunikationen

6. Har inventerat webbplatsen

7. Har åtgärdat publika utrymmen

8. Har åtgärdat personalutrymmen

9. Ingår i brandskyddet

10. Har utbildat personer med personalansvar

11.Har rutiner för alternativa format

12. Alternativa format går att beställa – anges i alla eller vissa publikationer

13. Har utformat webbplatsen enligt internationell standard