Så vill regeringen minska tiggarnas utsatthet

I dag presenterade regeringen ett åtgärdspaket för att minska tiggeriet i Sverige och den utsatthet många av tiggarna lever i.

– Jag vill inte återinföra någon slags lösdriverilagstiftning. Men det finns inslag i tiggeriet som vi inte kan acceptera, sa justitieminister Morgan Johansson (S) när han tillsammans med barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) presenterade regeringens åtgärdspaket mot tiggeri på en presskonferens.

Justitieministern hänvisar till rapporter om att vissa tiggare exploateras, till exempel genom att ta betalt av en person som får tigga på en viss plats. För att komma åt detta vill regeringen göra det olagligt att tjäna pengar på någon annans tiggande.

Den utredning om människohandel som redan pågår kommer därför i augusti att få i uppdrag att se över hur lagstiftningen kan skärpas.

– Jag ser en parallell till kopplerilagstiftningen. Det är inte förbjudet att sälja sex, men det är förbjudet att tjäna pengar på att andra säljer sex, säger Morgan Johansson.

Han vill också göra det lättare att avhysa personer som utan tillstånd bosätter sig på privat eller offentlig mark. Enligt Morgan Johansson rapporterar polisen att det finns ungefär 300 sådana olagliga bosättningar i landet. På offentlig mark är det jämförelsevis enkelt att avhysa dem som bor så, men på privat och kommunal mark som inte är tillgänglig för allmänheten är det komplicerat.

För att reda ut hur det kan bli enklare tillsätter regeringen en särskild utredning som ska rapportera sina slutsatser i vår.

– Alla sådana åtgärder måste vidtas med grundläggande respekt för människorna det rör sig om, påpekade Morgan Johansson.

Regeringen får också in allt fler rapporter om trakasserier och våld mot de som tigger.

– Det är inte sådana värderingar som ska prägla Sverige. Vi vill ge polisen i uppdrag att ta fram förslag på hur dessa brott kan stävjas. Regeringsbeslut om det kommer i nästa vecka, säger Morgan Johansson.

De tre ministrarna betonade att ytterst har ursprungsländerna ansvaret för sina medborgare. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér berättade att det pågår ett samarbete med regeringen i bland annat Rumänien med fokus på barns och kvinnors rättigheter samt välfärdsutveckling.

– Det finns hoppfulla tendenser som vi vill stärka, till exempel har Rumänien god tillväxt. Eftersom många romer är yngre, kommer satsningar på unga dem till del. Därför är det framtidsmässigt smart att satsa på barn, säger Åsa Regnér.