Saco frågar om välfärden. Vi svarar.

Det är bra att Saco tittar närmare på välfärdsfrågorna. Men det är viktigt att inte öppna dörren för dyra och privata finansieringslösningar à la USA.

Vart fjärde år håller Saco-federationen kongress och för några veckor sedan var det dags igen. Akademikerförbundet SSR är ett av de fyra största medlemsförbunden inom Saco. En fråga som berör flera av de större förbunden är välfärden, och där gav kongressen Saco i uppdrag att titta närmare på frågan. Det är givetvis mycket intressant för Akademikerförbundet SSR eftersom vi har många medlemmar i den offentligfinansierade välfärden.

Bakgrunden till att frågan lyftes är delvis den motion som Läkarförbundet lade fram och som intitierar ett arbete att hitta långsiktiga lösningar för välfärden. På kongressen välkomnade vi detta förslag, om än med en önskan om ett litet tillägg – nämligen att översynen måste utgå från principen om solidarisk och gemensam finansiering. Detta ändringsförslag fick dock något färre röster än den ursprungliga att-satsen som alltså bifölls och lyder:

Saco arbetar för att det tillsätts en bred parlamentarisk kommitté. Uppdraget ska vara att hitta långsiktiga lösningar för välfärdens framtida åtagande och finansiering.

Öppna inte dörren för dyrare vård

Det är bra att Saco tittar närmare på välfärdsfrågorna. Samtidigt är det viktigt att denna motion inte används för att öppna dörren för privata finansieringslösningar genom exempelvis höga egenavgifter eller försäkringar. Det var denna oro som var anledningen till att vi drev på för ett ytterligare förtydligande i denna riktning.

Därför var det mycket bra att Läkarförbundet i en artikel i tidningen Arbetsvärlden underströk att någonting sådant inte alls var aktuellt. Jag delar helt deras analys att det bara riskerar att leda till dyrare vård som inte är tillgänglig för alla, vilket USA är ett exempel på. Ett tredje Saco-förbund som har i princip all sin verksamhet inom offentligfinansierad välfärd är Lärarnas Riksförbund, som är tydliga med att skolan ska vara både avgiftsfri och offentligt finansierad.

Frågan togs vidare av Sacos ordförande Göran Arrius i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Han presenterar där att Saco ska inleda ett sådant arbete – och lägger dessutom till att vi måste prata mer om alternativa finansieringslösningar. Uttalandet föranledde ytterligare en artikel i Arbetsvärlden som fick den något spetsiga rubriken ”Saco öppnar för privatfinansierad välfärd”.

Så tolkar dock inte jag Göran Arrius debattartikel. När både vi och Läkarförbundet är ense om vikten av solidarisk finansiering, är jag övertygad om att det kommer att bli ett bra arbete. Välfärden ska vara tillgänglig för alla efter behov, inte betalningsvilja. Så har vi lyckats med att bygga upp världens bästa skola, vård och omsorg. Låt oss tillsammans se hur vi kan ta den modellen in i framtiden.