Sahlin om arbetet mot våldsbejakande extremism

I sitt första nyhetsbrev i egenskap av Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism berättar Mona Sahlin om det gångna – och kommande arbetet. Vad tycker du om regeringens satsning?

Under halvåret som gått sedan Mona Sahlin tilldelades samordningsposten har sekretariatet anordnat fyra regionala konferenser, regionala dialogseminarium med ett flertal kommuner samt möten med enskilda aktörer i civilsamhället. En nationell referensgrupp, som ska fungera som en plattform för utbyte av kunskap och erfarenhet inom 17 myndigheter, har också upprättats, enligt pressmeddelandet.

Under 2015 kommer Mona Sahlin att besöka 100 kommuner för att diskutera förebyggande arbete och goda exempel. Den 20 maj planeras också ett möte för civilsamhällesaktörer som engagerar sig i arbetet mot våldsbejakande extremism.

I pressmeddelandet flaggar Sahlin också för utbildningsmaterialet Samtalskompassen, som riktar sig till personer som möter personer i riskzonen för radikalisering. Materialet innehåller information om extremistmiljöer, stöd för dialog med unga och andra typer av stöd för samverkansgrupper. 

Vad tycker du?

Har du kommit i kontakt med regeringens nya satsning mot våldsbejakande extremism? Hur ser du på din eller din arbetsgivares roll i det förebyggande arbetet? Hur tror du att man bäst förebygger radikalisering? Lämna gärna dina kommentarer här under.