Samhällsvetarpodden: Hur sjukt är Sverige?

Hur sjuka är vi? Och vems fel är sjuktalen? I årets första avsnitt av Samhällsvetarpodden pratar Ursula Berge och Johan Kovaniemi ohälsa, arbetsgivaransvar och vad vi som fack kan göra åt saken.

Vems fel är sjuktalen? Den 31 mars 2016 kom nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Arbetsgivarna har det yttersta ansvaret för en god arbetsmiljö. Förhoppningen är att de nya föreskrifterna ska bidra till att minska sjuktalen på svensk arbetsmarknad. Så frågan är, hur har det gått? 

Vi mår sämre och sämre i arbetslivet. Sjukskrivningar kostar det offentliga enormt mycket och ytterst drabbar det de som blir sjuka hårt. Vi vill förstå vad det är som händer med sjukskrivningarna i Sverige. Hur kan vi komma tillrätta med sjuktalen och bli världens friskaste land med den bästa arbetsmiljön?

Programledare är Johan Kovaniemi och medverkar gör Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.  Lyssna och prenumerera på iTunes, Soundcloud och Acast.