Samtal med karriärcoach – ny förmån i inkomstförsäkringen

Vår fantastiska inkomstförsäkring blev helt plötsligt ännu bättre. Nu får du samtal med en karriärcoach på köpet. Alltid praktiskt, oavsett om du blir övertalig eller själv väljer att säga upp dig.

Försäkringen kostar inget extra utan ingår i medlemskapet. Den kompletterar ersättningen från a-kassan vid arbetslöshet så att man kan få ersättning upp till 80 procent av lönen. Med ersättning enbart från a-kassan kommer man upp till 80 procent av löner upp till max 25 025 kr per månad, oavsett hur stor månadslönen är.

Gäller även om du säger upp dig själv

Nyhet! Från 1 september 2016 gäller inkomstförsäkringen även om du säger upp dig själv. När ersättning från a-kassan börjar betalas ut – normalt efter 45 dagars avstängning – så får du också ersättning från inkomstförsäkringen.

Kort om inkomstförsäkringen

  • För att kvalificera sig för ersättning ska man ha varit medlem i Akademikerförbundet SSR som yrkesverksam eller student under 18 månader.
  • Gäller för månadslöner upp till 100 000 kr per månad.
  • Ger ersättning under 140 ersättningsdagar.
  • Kompletterar ersättningen från a-kassan så en förutsättning för utbetalning är medlemskap i svensk arbetslöshetskassa och att man har rätt till a-kasseersättning.
  • Samtal med en karriärcoach på köpet.
  • Försäkringsgivare är Folksam.
  • Du kan också teckna en frivillig tilläggsförsäkring med förmånlig premie som ger ersättning för ytterligare 160 ersättningsdagar. Gäller inkomster upp till 80 000 kr per månad.

Mer information om försäkringen hittar du under fliken Medlemskap.

Du känner väl till alla andra förmåner du har som medlem?

Vi värnar om våra medlemmar och förutom möjligheten att vända sig till Akademikerförbundet SSR:s professionella ombudsmän och experter i frågor som rör löner, arbetsmiljö, arbetsrätt och professionsfrågor så har du många andra förmåner. Till exempel finns möjlighet att teckna andra försäkringar till en förmånlig kostnad, få tillgång till privaträttslig rådgivning liksom karriärrådgivning till bra priser, boka fritidshus och mycket mera. Läs mer under fliken Medlemskap