Samtycke – en facklig fråga

Den nya sexualbrottslagen är på tapeten. Vad har facket med samtyckeslagstiftningen att göra? En hel del, faktiskt.

I dagarna presenterades den nya sexualbrottsutredningen, "Ett starkare skydd för den sexuella integriteten". Lagens normerande kraft brukar sägas vara stark, det har vi sett inte minst när förbud mot barnaga infördes och en del trafikrelaterade brott. 

Så vad har facket med samtyckeslagstiftningen att göra? Frågan är retoriskt ställd. Vi stöter och blöter förväntningar och normer kring kön, sexualitet och identitet i alla mellanmänskliga relationer. Medvetet eller omedvetet. Arbetsplatsen och arbetsmarknaden är absolut inga undantag. Många av oss tillbringar stora delar av vår vakna tid på jobbet. Klart att det vi ser, säger och gör – men lika mycket det vi inte ser, inte säger och inte gör – påverkar oss även på jobbet. Arbetsplatsen är inte fri från normer eller värderingar. 

Det betyder samtidigt att det har betydelse vad vi säger och gör på jobbet. Det har betydelse för mig, dig och alla omkring oss. Det handlar lite klyschigt om att gräva där vi står. Just i det här kan jag känna att fackförbunden i Sverige bör svinga fram spaden så fort som möjligt! När det gäller samtycke kring sex och fackliga frågor är det närmaste man kommer vid en googling en statlig utredning kring integritetsskydd på arbetsplatsen och cookies på webbplatser. Väldigt lite om normer och samtycke.

Vad förväntas kvinnor stå ut med?

Självklart finns det undantag! LO tog upp frågan om samtycke på sin kongress i våras utifrån en inkommen motion via Handels. Där och då ställer sig Byggnads tydligt bakom. LO ska verka för införandet av en lagstiftning som innebär att samtycke ska vara utgångspunkten för alla sexuella relationer och aktiviteter. All heder åt LO! Men från förbunden i Saco och TCO är det tyst. Varför?

Det nya förslaget till sexualbrottslag är ett stort steg framåt för de som vill förändra och driva på. Om det kommer att leda till fler fällande domar är oklart. Det som däremot är klart är att våldtäkt och sexuella övergrepp inte kommer som steg ett. Det är inte där det börjar. Vi behöver jobba brett med alla, både barn och vuxna. Det här är inget som förändras av sig självt. Och där måste vi ta vårt ansvar som kollegor, chefer, skyddsombud och fackliga representanter.

Hur beter sig dina manliga kollegor mot de kvinnliga? Vad förväntas kvinnor behöva stå ut med från männen på jobbet? De så kallade skämten i fikarummet som snabbt viftas bort med att det ”bara är på skoj” och ”har du ingen humor”. Kollegan som alltid blir avbruten när hon pratar. Hur låter jargongen på firmafesten, en tisdags-AW? Det nedvärderande snacket i omklädningsrummet?

Det är här någonstans det börjar, detta att någon tar tystnaden som intäkt för medhåll. Ingen säger nej, alla håller med. Är det verkligen så? Klart att det vi ser, säger och gör – men lika mycket det vi inte ser, inte säger och inte gör – påverkar oss även på jobbet. Frågan om samtycke – det är också en facklig fråga.

Inget ja? Inget sex.

Föreningen Fatta uppstod 2013 och är en ideell medlemsförening som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Deras engagemang och driv imponerar. Deras samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan där landets nämndemän ska erbjudas utbildning kring sexuella övergrepp är ett bra exempel på detta. Det räcker inte bara att förändra samhället – attitydförändringen måste också ske i våra tingssalar. Tänk den dagen alla domare gått motsvarande utbildning – det borde väl inte vara en utopi?

I dagsläget har vi en sexualbrottslagstiftning där hot om våld eller våld måste ha varit ett av inslagen och där offret ska ha varit i en särskilt utsatt situation för att det ska kunna klassas som våldtäkt. Gärningspersoner går fria eftersom de påstår sig inte ha förstått att offret sov, var medvetslös eller redlöst berusad och så vidare. Ganska absurt om en tänker efter. En lagändring skulle sända signalerna att det krävs ömsesidighet och samtycke för att ha sex med någon. Dessutom skulle den ha en normerande effekt på attityder, värderingar och föreställningar. Ganska logiskt om en tänker efter. Inget ja? Inget sex. Enkelt. Men då måste vi alla bidra till ett klimat som värnar och sätter värde på den sexuella integriteten.