Samverkan för friskare arbetsplatser

Hur kan vi minska sjukfrånvaron? Som förtroendevald kan du delta i ett webbseminarium om hur vi tillsammans kan skapa friskare arbetsplatser. 

Den 13 november kl. 10:40 bjuder centrala parter in till ett webbseminarium – Samverkan för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner.  Seminariet är ett värdefullt bidrag till hur lokala parter kan initiera eller utveckla en strategi för att nå låg och stabil sjukfrånvaro. 

Med på seminariet är bland annat socialförsäkringsminister Annika Strandhäll samt Region Kalmar som du kan läsa mer om här.

Arrangemanget riktar sig särskilt till fackliga representanter och arbetsgivare i kommuner och regioner, i synnerhet central samverkansgrupp/ skyddskommitté. 

  • Boka redan nu in förmiddagen den 13 november i din kalender.
  • Samlas i central samverkansgrupp/skyddskommitté och titta på seminariet tillsammans. 
  • Inför seminariet presenterar centrala parter stödmaterial för lokala strategier för låg och stabil sjukfrånvaro. 
  • Datum och tid: 13 november 2019 kl. 08:00 - 09:00