Sänk inte kompetenskraven i socialtjänsten

Akademikerförbundet SSR reagerar starkt över Centerpartiets förslag att ta bort kravet på högskoleutbildad personal i den sociala barn- och ungdomsvården. – Krisen i socialtjänsten går inte att lösa med att kompetenskraven undermineras, säger förbundets ordförande Heike Erkers.

Förslaget, som ska presenteras vid Centerpartiets kommundagar som inleds på fredag, innebär att kravet på högskoleexamen för dem som arbetar med myndighetsutövning i den sociala barn- och ungdomsvården ersätts med ”krav på lämplig kompetens och erfarenhet”.

Motiveringen är ”det tryck som ställs på landets olika socialförvaltningar i spåren av flyktingkrisen”.

– Att sänka utbildningskraven är helt fel väg att gå. Det här handlar om ett mycket kvalificerat och svårt arbete. Det är tråkigt att Centerpartiet inte ser kopplingen mellan utbildningskraven för professionen och kvalitet och rättssäkerhet, säger Heike Erkers.

De som arbetar med myndighetsutövning i socialtjänsten ställs ofta inför svåra övervägandenoch beslut. Det handlar om ingripanden och insatser som kan vara livsavgörande för barn och unga, påpekar Heike Erkers.

– Det är också ledsamt att ensamkommande barn och unga  används som slagträ i debatten. Rekryteringsproblemen i socialtjänsten har varit omfattande under lång tid och har naturligtvis  ytterligare försvårats nu, säger Heike Erkers.