Sänkta kompetenskrav äventyrar rättssäkerheten

Akademikerförbundet SSR i Uppsala varnar i en debattartikel för planerna på att lösa bemanningsproblemen inom socialtjänsten med sänkta kompetenskrav för socialsekreterare.

Skyhög personalomsättning och svårigheter att rekrytera socialsekreterare är ett faktum i många kommuner, däribland också i Uppsala.

"Socialnämnden i Uppsala beslutade den 27 januari 2016 att ansöka om dispens hos Socialstyrelsen gällande behörighetskraven för socialsekreterare inom den sociala barn och ungdoms-vården. Akademikerförbundet SSR förklarade sig negativt till detta, eftersom vi anser att sänkta kompetenskrav äventyrar rättsäkerheten och att det är fel väg att gå för att lösa bemanningsfrågan."

Det skriver My Eriksson för Akademikerförbundet SSR:s styrelse i Uppsala kommun tillsammans med Anne-Lie Bygdén, förbundsstyrelsen, i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

Bakgrunden är att SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, driver på för att kommunerna ska få dispens från kravet på socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning för dem som arbetar med myndighetsutövning i den sociala barn- och ungdomsvården, ett krav som finns i socialtjänstlagen. SKL:s motivering är att  att det är svårt att rekrytera personal till de tjänsterna.

Men det beror på att kommunerna år efter år har underlåtit att göra något åt bristerna i arbetsmiljön och löneläget, påpekar My Eriksson och Anne-Lie Bygdén.

"Det finns ett utmärkt recept för att lösa personalkrisen i socialtjänsten. Det är att satsa på höjda löner, en genomtänkt introduktion för nyanställda, sänkt arbetsbelastning, bättre förutsättningar för chefer, ökat administrativt stöd och större möjligheter till yrkesutveckling."

Läs hela debattartikeln här.