Sänkta kompetenskrav löser inte problemen

Slopat krav på socionomexamen är inte ett svar på flykten från socialsekreteraryrket. Det skriver förbundets ordförande Heike Erkers och professionsstrateg Josefine Johansson i en debattartikel.

Det är ingen slump att kraven för att arbeta med myndighetsutövning i den sociala barn- och ungdomsvården är högt ställda. Få yrken har samma komplexitet och långtgående ansvar för människors väl och ve.

Sänkta kompetenskrav är inte rätt väg att gå för att komma till rätta med svårigheterna för kommunerna att rekrytera socialsekreterare. Det är arbetsvillkoren och det strategiska arbetet som behöver förändras. Bakgrunden till personalflykten från framför allt myndighetsutövningen inom barn- och ungdomsvården är orimlig arbetsbelastning, brister i introduktion och stöd och små möjligheter till yrkes- och löneutveckling.

"Att ta bort kraven på socionomexamen vore helt förödande, både här och nu och för en fortsatt utveckling av en evidensbaserad praktik. Satsa i stället på att snabbt få till övergångsbestämmelser så att de som i dag har annan högskoleexamen och mångårig erfarenhet av arbete i social barn- och ungdomsvård får behörighet", skriver Heike Erkers och Josefine Johansson på Altinget.se.

Läs hela debattartikeln här.