Sänkta utbildningskrav svek mot de svagaste

Regeringen är på väg att sänka kraven på personalen inom socialtjänsten. Det är stort svek mot de svagaste i samhället och är inte lösningen på socialtjänstens arbetsmiljöproblem. Men än finns tid att backa – ta den chansen Åsa Regnér. Det skriver Heike Erkers i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Efter påtryckningar från bland andra SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, verkar regeringen vara på väg att smyga igenom en nedmontering av utbildningskraven för socialsekreterarna som arbetar med myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Socialdepartementet har tagit initiativ till en förändring av de föreskrifter som Socialstyrelsen ger ut och det är djupt oroväckande.

Hittills har barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér på ett bra sätt varit drivande i det utvecklingsarbete som pågår kring socialtjänsten. Nu riskerar hon att bli den minister som i stället urholkar rättssäkerhet och kvalitet i den sociala barn- och ungdomsvården. Men det finns fortfarande tid att backa. Ta den chansen, Åsa Regnér, skriver Heike Erkers.

Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälles hemsida.