Satsning på socialsekreterare gav god effekt

Satsningen på socialsekreterarna fick ökningen av socialbidragstagare i Malmö att plana ut, rapporterar Sydsvenskan. Mer tid per klient gav socialsekreterarna möjlighet att hjälpa fler att kunna försörja sig själva.

Antalet Malmöbor i behov av försörjningsstöd har ökad stadigt i takt med den stigande arbetslösheten. Förutom den uppenbara utsattheten för de drabbade familjerna och individerna är det också en stor kostnad för kommunen.

En 30-miljonerssatsning 2014 på att vända utvecklingen fokuserade främst på att anställa fler socialsekreterare. Och satsningen har fått goda resultat, skriver Sydsvenskan. De socialsekreterare som jobbade med försörjningsstöd var tidigare överbelastade och kunde bara hantera nya fall och akutfall. I dag kan man arbeta mer långsiktigt och hjälpa bidragstagarna att hitta jobb, vilket lett till att ökningen av nya personer som får bidrag inte är lika stor som tidigare.   

Akademikerförbundet SSR:s ordförande i Malmö, Katrin Skatt Gåvertsson, säger att satsningen var välkommen men att arbetsbördan fortfarande är hög och personalomsättningen stor.