SD och fackföreningsrörelsen

Distriktsföreningen i Östergötland och lokalföreningarna i region Östergötland, Finspångs kommun och Norrköpings kommun bjuder in till föreläsning den 7 november. I samband med föreläsningen kommer årsmöte för distriktsföreningen att hållas. 

Under föreläsningen kommer Haris Grabovac från stiftelsen EXPO att öka vår kunskap om Sverigedemokraternas historia, vision och politik i förhållande till de fackliga idéerna och fackförbundens värderingar. Föreläsningen innehåller även en bredare reflektion kring den högerextrema miljön bortom SD.

Hålltider
17:30 – 18:00 Drop-in med lättare förtäring    
18:00 – 18:30 Årsmöte, se dagordning nedan
18:30 – 20:00 Föreläsning 

Datum: Tordag 7 november
Plats: Cnema, Kungsgatan 56, Norrkörping 
Anmälan till: rf.ostergotland@akademssr.se. Obs! senast 30 oktober
I mån av plats finns möjlighet att bjuda med en kollega som inte är medlem i Akademikerförbundet SSR, registrera det i din anmälan. Viktigt att du i anmälan anger om du, eller din gäst, är i behov av specialkost. 

Dagordning, distriktsföreningsens årsmöte

1. Mötets öppnande – Varmt välkomna!
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, mötessekreterare, två justerare tillika rösträknare
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Val av: 
a.    Ordförande
b.    Ledamöter till styrelsen
c.    Ledamöter i valberedningen
d.    Kongressledamöter och ersättare
e.    Ledamot och ersättare till förbundets förhandlingsråd
6. Övriga frågor
7. Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna!

  • Datum och tid: 7 november 2019 kl. 17:30 - 20:00
  • Plats: Norrköping