Se helheten i det sociala arbetet

Vem som helst kan hamna i en situation där man behöver socialtjänstens stöd. ​Så alla borde ha intresse av att socialtjänstens verksamheter fungerar bra. Det menar författarna till den nyutkomna boken Se helheten – om framgångsfaktorer i socialt arbete.

När Lotta Persson och Titti Frisk Hagström gick i pension från socialtjänsten i Botkyrka kommun tänkte de att de ville skriva om sina erfarenheter. Efter tre års arbete har deras bok äntligen lanserats. De beskriver sitt alster som en socialpolitisk idéskrift som inte bara blickar bakåt utan också siktar framåt. Helheten är så mycket större än delarna och det krävs ett helhetsperspektiv för att kunna göra skillnad som socialsekreterare, betonar de i årets sista avsnitt av Socialtjänstpodden.

Roligt och meningsfullt

Titti och Lotta konstaterar att socialsekreterare är ett roligt och meningsfullt arbete. Och de som jobbar där borde ha mandat att kunna fatta professionella beslut utan att gå omvägen runt socialnämndens politiker. För att utveckla en bra socialtjänst menar de att man måste tänka på en mängd olika faktorer, allt från samverkan inom och utom förvaltningen till bra löner och goda arbetsförhållanden.

Socialtjänsten behöver också bli mer känd bland befolkningen i stort. En viktig del i detta är att de som arbetar där beskriver sitt arbete och syftet med verksamheten. Lotta och Titti har främst skrivit för socionomstudenter och verksamma inom socialt arbete, men de hoppas att även den som är samhällspolitiskt intresserad ska läsa boken.

Detta är årets sista avsnitt men socialtjänstpodden är tillbaka igen den 31 januari.