Se och sprid filmen: Efter 15:56 jobbar kvinnor gratis!

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,4 procent. Räknat på en arbetsdag mellan 8 och 17 innebär det att kvinnor arbetar gratis efter kl. 15:56 – varje dag. Dags för #lönheladagen!

Genomsnittskvinnan i Sverige tjänar 4 500 kronor mindre per månad än genomsnittsmannen. På ett år blir det hela 54 000 kronor och under en livstid omkring tre miljoner kronor.

För tre år sedan bildades 15:51-rörelsen för att trycka på i frågan om jämställda löner. Bakom rörelsen ligger bland annat Akademikerförbundet SSR tillsammans med kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och andra fackförbund. På de tre åren har Sverige rört sig framåt med fem minuter. Rörelsen byter därför namn till 15:56-rörelsen och fortsätter sitt arbete fram till dess att kvinnor får lön hela dagen.

Titta på filmen och dela den gärna.