Sekretess i socialtjänsten

Hur gör man som socialsekreterare om man upptäcker att en person man har kontakt med har begått ett brott? Är man skyldig att polisanmäla det? Det är en av alla frågor som Josefine Johansson diskuterar med juristen och socionomen Thérese Fridström Montoya i veckans avsnitt av Socialtjänstpodden.

Socialtjänsten har i likhet med många andra myndigheter en väldigt stark sekretess. Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Samtidigt finns det en rad tillfällen då socialtjänsten får röja sekretessen för att kunna fullfölja sitt eget uppdrag och i vissa fall för att andra myndigheter ska kunna uppfylla sitt uppdrag.

Några av dessa exempel lyfts i podden och Thérese berättar också hur offentlighets- och sekretesslagen (OSL) bäst hanteras vid samverkan mellan myndigheter runt en enskild person. Det är inte myndigheternas effektivitet som ska vara i fokus vid samverkan utan att vi kan göra något bra för och tillsammans med den det gäller, säger Thérese. 

Vill du fördjupa dig mer i socialtjänstens sekretess så har Therese varit med och skrivit en bok om just det: Offentlighet och sekretess i socialtjänsten. En introduktion.