Seminarium: Ansvar och verktyg för en god arbetsmiljö

Ensam man i trappa

Välkommen till en utbildningsdag om organisatorisk och social arbetsmiljö med arbetsmiljöexperten och författaren Eva Linér!

Arbetsmiljön och de resultat vi uppnår hänger ihop. Som chef har du ansvar för arbetsmiljöarbetet inom ditt ledningsområde. I det arbetet är HR-specialister ett viktigt stöd för både chefer och medarbetare. Våren 2016 kom en ny och tydligare föreskrift från Arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Vi vet genom vår chefsenkät att chefer inte hinner eller får rätt stöd och ibland inte har tillräcklig kunskap för detta stora ansvar.

I den här utbildningen kommer du att få teoretiska och praktiska kunskaper med konkreta verktyg för att klara ansvaret och ett bra förebyggande arbete. Vi utgår från din egen arbetsmiljö och hur viktigt det är med balans mellan krav och resurser.

Utbildningen hålls av Eva Linér som har lång erfarenhet av att arbeta med människor och organisation. Hon är socionom och har arbetat med arbetsmiljörelaterade frågor sedan 1980-talet i företagshälsovård, som konsult och lärare på universitetet, samt som arbetsmiljöinspektör och med arbetsgivarfrågor. Eva Linér har skrivit boken ”Skydd mot stress – det finns”. Boken vänder sig till första linjens chefer och behandlar ett verktyg, Stödverktyget, som kan användas både för undersökning och åtgärder i arbetsmiljön och för utveckling av verksamheten. Boken ingår i utbildningen.

Utbildningsdagen behandlar:

  • Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
  • Stress och stöd på arbetsplatsen.
  • Verktyg för undersökning och åtgärder.
  • Grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet.

Under dagen får du tillfälle att undersöka hur ditt eget stöd ser ut med samma metod som du sedan kan använda i arbetsmiljöarbetet på hemmaplan. Vi varvar genomgångar och övningar.

Under utbildningen finns också en av våra chefsförhandlare med och kan ge dig råd om delegation, ansvar, mandat, krav och förutsättningar eller andra frågor som rör din roll och ditt avtal.

Datum och tid

Tisdagen den 15 maj
Kl. 10:00-16:00

Plats

Scandic Sundsvall City, Trädgårdsgatan 31-33

Anmälan

Anmäl dig här senast den 30 april

Har du frågor?

Kontakta Julia Wålbrink, julia.walbrink@akademssr.se