Seminarium om värdediskriminering och lönesättning

Varför tjänar kvinnor mindre än män? 15:56-rörelsen, där Akademikerförbundet SSR ingår, bjuder in till seminarium. Bland de medverkande finns Agneta Stark, docent i företagsekonomi och Irene Wennemo, statssekreterare.

Kvinnor värdediskrimineras och har därför lägre lön än män. De jobb som framför allt utförs av kvinnor har lägre lönelägen än mansdominerade jobb. Det gäller mellan branscher och inom branscher. Värdediskrimineringen utgår inte från objektiva kriterier som hur svårt arbetet är eller hur lång utbildning du har. Det är vilken sort du är som avgör din lön.

För att komma till rätta med detta krävs stor vilja i politiken och hos arbetsmarknadens parter. Vad kan vi göra åt de mekanismer som skapar värdediskriminering? Och hur uppstår de? Välkommen till ett seminarium där vi identifierar hinder och lösningar.

NÄR? Fredag 6 mars kl. 10.30–12

VAR? Stockholms Universitet, Hörsal 8, D-huset

ANMÄLAN: http://tinyurl.com/khyobgt

 

 

 

  • Datum och tid: 6 mars 2015 kl. 10:30
  • Plats: Stockholms universitet, hörsal 8 D-huset