Seminarium: Rätt eller fel i socialt arbete

Finns det alltid något som är rätt eller fel i socialt arbete? Det diskuterar Etikrådet på Socionomdagarna den 18 oktober.

Akademikerförbundet SSR:s Etikråd analyserar, navigerar och sprider kunskap om hur man kan tänka och handla i situationer där man ställs inför yrkesetiska dilemman. Etikrådet har tagit sig an etiska frågeställningar som socialsekreterare, psykoterapeuter, chefer och kuratorer har ställts inför.

Från Etikrådet diskuterar Stefan Einhorn, Elisabeth Svedberg och Åke Strandberg. Moderator är Dolores Kandelin Mogard.

Tid: 18 oktober, klockan 11.30–12.30
Plats: Seminarium, Pass 2C, Socionomdagarna på Stockholmsmässan

Läs mer på Socionomdagarnas hemsida.