Seminarium: Så minskar vi kommunernas sjuktal

För att få ner ohälsan – inte minst den psykiska – måste vi förbättra arbetsmiljön och rehabiliteringen för kvinnor anställda i kommuner och landsting. Det är nyckeln till såväl ett hållbart arbetsliv som hållbara sjukförsäkringssystem. Men vad innebär det rent konkret?

Kommuner och landsting skulle kunna gå före i att minska förekomsten av, och längden på de långa sjukfallen, genom att parterna gemensamt tar ett vidgat ansvar för att bekämpa ohälsan i sektorn. Kan partslösningar förbättra incitamenten för att fler tar ansvar för att få ner sjuktalen? Och vad kan staten göra för att förstärka de krafterna?

Tid och plats

Tid: Fredagen den 15 april, klockan 10.00–11:30. Fika från klockan 9.30.

Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm, Lokal Vasa, våning 3.

Medverkande

  • Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister
  • Heléne Fritzon, förhandlingsdelegationens ordförande, SKL
  • Heike Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR
  • Solveig Zander, riksdagsledamot (C) samt ledamot i Socialförsäkringsutskottet
  • Moderator: Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR släpper vid detta tillfälle en ny rapport om möjligheterna för parterna gemensamt på kommunal sektor att bana väg för lägre sjuktal. Den presenteras av chefsekonom Katarina Lundahl samt den samhällspolitiska chefen Ursula Berge.

Anmäl dig snarast via webbformuläret.