Seminarium: Tre år är taket

Akademikerbristen i Sverige växer, samtidigt som var fjärde asylsökande som kommit hit de senaste åren har eftergymnasial utbildning. Deras kompetens måste tas bättre till vara i ett läge där antalet bristyrken ökar.

Idag tar det alldeles för lång tid innan nyanlända, även de med högre utbildning, får arbete och när det sker är det alltför ofta jobb de är överkvalificerade för.

Akademikerförbundet SSR menar att det är fullt möjligt att korta tiden fram till rätt jobb till maximalt tre år. Då kan nyanlända akademiker ha goda kunskaper i svenska och om så behövs relevant kompletterande utbildning.

Men då måste varje led i processen kortas ner och dörrar öppnas. Hur ska det gå till? Det diskuterar vi vid ett seminarium där förbundets förslag presenteras.

Tid: Måndag 23 april 2018 klockan 09.00–10.30. Fika finns från 8.30.

Plats: 7a, Vasagatan 7, Stockholm.

Paneldeltagare:

Anders Kessling, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet
Martin Ådahl, chefsekonom Centerpartiet
Malin Jönsson, utredare Universitets- och högskolerådet, UHR
David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden
Bo Anders Jönsson, vicerektor Lunds universitet, SUHF:s flyktinggrupp

Moderator: Ursula Berge, samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

 Seminariet är öppet för medier, föranmälan är inte nödvändig.