Senarelagd start för kritiserat ersättningssystem

Ett nytt system för hur staten ska ersätta kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn och unga presenterades i dag, trots hård kritik från flera remissinstanser. Förändringarna innebär kraftigt sänkta ersättningar och ökade risker för ensamkommande unga, menar Akademikerförbundet SSR.

För att spara in på kostnaderna och minska administrationen för både Migrationsverket och kommunerna ska det gamla ersättningssystemet med ersättning för kostnader att bytas ut mot ett nytt baserat på schablonbelopp. Akademikerförbundet SSR välkomnar mindre administration inom de båda instanserna, men anser att det nya systemet har flera problem.

Eftersom det är oklart hur mycket utgifter en kommun kommer att få ersättning för blir det svårare att planera sin verksamhet. I förlängningen innebär det också svårigheter och risker för ensamkommande, påpekar förbundets professionsstrateg Josefine Johansson som är en av dem som lämnat remissvar till regeringen.

– Med så här kraftigt sänkta ersättningar är risken stor att ensamkommande får stöd utifrån vad statsbidraget räcker till istället för utifrån sina behov, säger hon och fortsätter:

– Förslaget om att 18-åriga asylsökanden ska flyttas till anläggningsboende innebär att de kommer ryckas upp från skola och socialt sammanhang som allvarligt kommer försvåra deras etablering i Sverige. Forskning visar att ensamkommande i Sverige till stor del lyckas bra med sin etablering. Vi borde lära av det vi gjort bra istället för att rycka undan mattan för kommunernas arbete, säger Josefine Johansson.

Särskild omställningsfond

I praktiken innebär det nya förslaget att ersättningen till de kommuner som tagit emot ensamkommande sänks från 1 900 kronor per dygn till 1 350 kronor. För ensamkommande som hunnit fylla 18 år och få uppehållstillstånd blir ersättningen ännu lägre: 750 kronor per dygn. Det nya ersättningssystemet var tänkt att träda i kraft redan vid årsskiftet, men efter synpunkter från remissinstanserna skjuts införandet upp till den 1 juli 2017.  

Regeringen avsätter också ytterligare 40 miljoner kronor per år för 2017 och 2018 till en särskild fond. De kommuner som tagit emot många ensamkommande eller har löpande kontrakt om tjänster kan söka meder ur fonden för att lättare klara av omställningen till det nya systemet.