Senaste rönen i Socionomens forskningssupplement

Vad säger de senaste rönen om ADHD? Läs mer om ny, viktig forskning om diagnosen ADHD i Socionomens senaste forskningssupplement.

I Forskningssupplementet presenterar Hans Swärd, professor och redaktör för Socionomens Forskningssupplementet, ny forskning om den omdebatterade diagnosen ADHD. Går det att beskriva ADHD som en tydlig, konkret entitet med klara gränser? Behandlas barn med liknande problematik lika, eller beror yttre faktorer som till exempel social tillhörighet roll för hur problemen hanteras?

Dessa frågor och många fler ger oss Tommy Lundström, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, svaren på i en mycket intressant forskningsartikel som han skrivit specifikt för tidskriften Socionomens läsare. Han väcker också frågor om vad diagnosens genombrott kan få för konsekvenser för det sociala arbetet.

I utblicksreportaget får vi följa med Socionomens reportageteam Magnus Falkehed och Niclas Hammarström till San Pedro Sula i norra Honduras. Ingenstans i världen sker så många mord som här och det är gängkulturen som ligger bakom. Reportaget är skrivet speciellt för dig som är socionom och vi får veta mer om gängbildning och hur polis och socialarbetare försöker hantera situationen.

Läs mer i Socionomen nr 1/2016.