Sexuella trakasserier

Vad räknas som sexuella trakasserier och vad gör du om du utsatts?

Glöm inte att du har rättigheter – och att du inte är ensam.

Sexuella trakasserier är utbrett och även om #metoo kan kännas som gamla nyheter så vet vi att problemen kvarstår. Vi vänder oss nu till dig som medlem. Akademikerförbundet SSR vill till att börja med att du ska känna till och förstå dina rättigheter och möjligheter. Som individ krävs det mycket mod för att stå upp mot en struktur så därför ska du veta att det finns ett kollektiv som stöttar dig. 

Vad är sexuella trakasserier? 

Till att börja med ska vi reda ut vad sexuella trakasserier är. Sexuella trakasserier, enligt diskrimineringslagens definition, kan vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger och anspelningar. Trakasserier och sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat. Den som är utsatt för trakasserier avgör vad som är oönskat eller kränkande. Du som utsatt avgör själv vad som känns okej för dig. Ett viktigt kriterium är dock att den som utsätter måste få vetskap, av dig eller någon annan, att beteendet är oönskat.  

Vad gör du om du blivit utsatt? 

Vad gör du när du blivit utsatt? Först och främst vill vi understryka att det är upp till varje enskild individ att bestämma hur den själv vill göra. Det finns inga rätt eller fel. Anmäler du så är det bra, pratar du med chefen är det bra, är du för rädd för att yttra något och inte vet var du ska vända dig är det förståeligt. 

Börja med att vända dig till den som du är bekväm med! Chefen, närmsta kollegan, vännen på den andra avdelningen. Någon du litar på och som kan stötta dig och hjälpa dig i att ta det vidare. Men glöm inte att vi också finns, vi backar dig. Vi kan ge dig råd och stöd direkt och behålla kontakten under processen. Behöver du någon som följer med dig i samtalet med chefen så har du oss vid din sida! 

Det är viktigt att en händelse av denna natur kommer till arbetsgivarens kännedom. Enligt lag är arbetsgivaren då skyldig att agera. Men i vissa fall kanske det just är chefen eller någon annan i maktposition som är förövare. Då kan du prata med någon annan ansvarig och självklart kontakta oss

Sunkig kultur? 

Har du inte blivit trakasserad men ni har en sunkig kultur? Du kanske inte har blivit utsatt för sexuella trakasserier på din arbetsplats, men ni har en sunkig kultur. Samma sak gäller här, det ska ingen behöva tåla. Arbetsgivaren är lika skyldig att agera på en dålig kultur, det står i arbetsmiljölagen och i föreskrifter från arbetsmiljöverket. Det är viktigt att vi nu fortsätter att inte acceptera sunkiga patriarkala strukturer, så organisera er. Snacka med varandra, snacka med alla. 

Akademikerförbundet SSR har nolltolerans för alla typer av trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen och vi kämpar för dina rättigheter. Har du åsikter, erfarenheter eller tankar kring hur du som medlem eller förtroendevald vill att förbundet ska stötta just dig och din arbetsplats eller region: hör av dig! 

Det är kollektivets styrka som gör individens rätt. Glöm inte att du inte är ensam.