Självmordsförebyggande arbete ska samordnas

Folkhälsomyndigheten ska samordna det självmordsförebyggande arbetet på nationell nivå. Det beslutade regeringen på torsdagen.

– Varje dödsfall är en tragedi både för den enskilde och för samhället. Att motverka självmord är en angelägen del av arbetet för psykisk hälsa. Ett viktigt steg är att samordna det självmordsförebyggande arbetet, säger folkhälso-, och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.  

Uppdraget innebär bland annat att utveckla samarbetet mellan berörda myndigheter och aktörer, bland annat genom en föreslagen nationell samverkansgrupp och en nationell intressentgrupp. Samarbetet är också tänkt att stimulera, utveckla och stödja kunskapsarbetet när det gäller självmord och självmordsförebyggande arbete, samt förbättra uppföljningen av självmordsförebyggande insatser.

Folkhälsomyndigheten får 2,5 miljoner kronor i bidrag för att genomföra uppdraget. Myndigheten kommer att samarbeta med regeringens samordningsfunktion inom psykisk ohälsa på Socialdepartementet och med andra aktörer på området. Arbetet kommer att lägga särskild fokus på grupper med hög självmordsrisk.