Sjukfrånvaro viktigaste jämställdhetsfrågan

Långtidssjukfrånvaron är den största jämställdhetsfrågan just nu. Med individanpassade friskvårdssatsningar skulle man kunna sänka långtidssjukskrivningarna – framför allt för kvinnor, menar Nyckeltalsinstitutet, som idag presenterar sin årliga jämställdhetsrapport.

Svenska företag och organisationer satsar allt större resurser på friskvård och arbetsmiljöåtgärder. Trots det fortsätter långtidssjukfrånvaron att stiga utan något trendbrott. Kvinnor är sjukskrivna i dubbelt så stor utsträckning som män, oavsett bransch. Och det finns inga uppenbara arbetsmiljöfaktorer som förklarar skillnaderna, förklarar Tina Ekström, pressansvarig på Nyckeltalsinstitutet.

– Det är absolut den största jämställdhetsfrågan just nu. Och det är något som HR och företag överlag måste jobba med, säger hon.

Det betyder inte att friskvårdssatsningar inte är viktiga, tillägger Tina Ekström. De är en bra förmån och inte minst stärker de en arbetsgivares varumärke som attraktiv arbetsplats. Men satsningarna är ofta generella och når inte riskgrupperna som bäst behöver dem. Risken finns att satsningarna blir något man bockar av på en lista utan någon större analys, menar hon.

– Man behöver jobba på ett helt annat sätt och titta på vilka som ligger i riskgruppen respektive i friskgruppen. Kan man fånga upp riskgruppen och till exempel jobba med hälsosamtal och individuellt stödjande åtgärder för att hjälpa dem att må bättre så sänker vi sjukfrånvaron, säger Tina Ekström.

Bästa arbetsgivaren inom jämställdhet

På torsdagen presenteras Nyckeltalsinstitutet sitt jämställhetsindex Jämix, samt Attraktiv Arbetsgivarindex. Institutet har tittat närmare allt från lön, utbildning och karriärmöjligheter till övertid, långtidssjukfrånvaro och avgångar. Databasen består av drygt 700 000 medarbetare från medelstora och stora verksamheter, både privata och offentliga.

Bästa arbetsgivaren enligt jämställdhetsindex, alla kategorier, blev Göteborgs Stads utbildningsförvaltning tillsammans med Exploateringskontoret i Stockholms Stad. Håkan Larsson är HR-chef på utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad. Han håller med om att sjukfrånvaron är en av de viktigaste HR-frågorna just nu, även om utbildningsförvaltningen har en förhållandevis låg sjukfrånvaro. Många av deras satsningar hör också till sådant som inte är direkt mätbart i nyckeltalen.

– Det vi lagt allra mest tid på är vår likabehandlingsplan, där vi jobbat med förhållningssätt och bemötande både från ett elevperspektiv och ett arbetsgivarperspektiv. Vi har också haft flera jämställdhetsprojekt de senaste sju åren. Vi tycker att det är jätteroligt att vi fått utmärkelsen. Det är ett slags bevis att det vi gjort varit lyckat och framgångsrikt, säger Håkan Larsson.