Sjukskrivningsmiljarden fördelas mellan Sveriges landsting

Resultatet för Sjukskrivningsmiljarden 2014 presenterades av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på onsdagen. I februari fördelas 500 miljoner kronor mellan landstingen som en del av satsningen under 2015.

Alla landsting klarade målen kring de fyra första villkorade delarna i överenskommelsen under 2014, skriver SKL i ett pressmeddelande. Enligt Ulrika Johansson, chef på SKL:s sektion för hälsa och jämställdhet gjordes ”många positiva framsteg” i arbetet med sjukskrivningsfrågan. Dessutom har arbetet med elektroniska läkarintyg gått snabbt framåt.

I februari delas drygt 500 miljoner kronor, av drygt 800 miljoner, ut till de olika landstingen. Sjukskrivningsmiljarden är en överenskommelse mellan staten och SKL, som innebär att en miljard kronor per år satsas på arbetet med att göra sjukskrivningsprocessen så effektiv och kvalitetssäkrad som möjligt, samt för att stimulera landstingen till att prioritera frågan om sjukskrivningar. 

Överenskommelsen består av en rörlig del som bygger på förändringen i sjukfrånvaro i respektive landsting och en del som utgörs av villkorade insatser och åtgärder. Eftersom sjukfrånvaron ökat i landet och att en ny beräkningsmodell använts ger den rörliga delen i år mindre utdelning.