Skapa tillhörighetskänsla

När den unge ska ta steget ut i vuxenlivet ställs saker och ting på sin spets.

Det är inte bara andelen unga med psykisk ohälsa som blivit större. Sedan 2004 har också självmorden ökat bland unga vuxna, 20-24 år. Det är när vi ska ta steget ut i vuxenlivet, skapa en grund för framtiden, som något brister. Varför vet vi inte, men Karin Schulz, generalsekreterare på MIND, lyfter fram etableringsålderns förändring under senare år som en viktig faktor. 1990 var åldern 21 år och 2010 har den förskjutits till 27 år. Det finns inte längre så många okvalificerade jobb och tröskeln till egen försörjning och boende har blivit mycket högre. Idag krävs kontakter, stora nätverk och ofta flera examina med goda resultat för att klara sig. Våra ungdomar förväntas vara framgångsrika och vackra, ansvaret för detta lägger vi på dem, där de både definierar och definieras via media. Det perfekta och härliga livet visas upp och unga som inte kan identifiera sig tror ofta att de är ensamma om det. Och utanför. Det i sin tur påverkar den psykiska hälsan negativt.

Hur kan vi då hjälpa unga? Vi kommer långt genom att vara goda förebilder och tillitsfulla medmänniskor. Vuxna måste vara närvarande och bygga förtroendefulla relationer, poängterar Karin Schulz, så att unga vågar anförtro sig. Familj, vänner och skola måste också bli bättre på att ställa raka frågor när en ung person börjar dra sig undan, bli irriterad eller svår att nå. Det handlar om att stå kvar, våga lyssna på svaret och inte lämna den unge ensam i mörka tankar som växer i tystnaden. Lika viktigt är att väcka den unges empati genom att dela med sig av egna upplevelser och visa att han eller hon är värdefull i sammanhanget.

Finns ett psykoterapeutiskt behov kan detta se väldigt olika ut, och från samhällets håll måste vi kunna möta det. Vi talar ibland om ungdomsåren som ”en andra chans”, men enligt Socionomens redaktör för psykoterapi, Pia Litzell Berg, får unga inte bättre förutsättningar att komma tillrätta med psykisk ohälsa genom de nya nationella riktlinjerna. Olika behandlingsmöjligheter saknas, säger hon på sidan 31. Socionomen stödjer mångfald i behandlingsutbudet och kommer därför att ge ett bidrag om 50 000 kronor till Barn- och ungdomspsykoanalytikernas mottagning.