Skarp kritik mot förslag om sänkta kompetenskrav

Det är anmärkningsvärt och helt oacceptabelt att Sveriges Kommuner och Landsting vänder sig till regeringen för att underminera kompetenskraven inom socialtjänsten. Det signalerar att SKL inte står upp för ett tydligt barnrättsperspektiv och inte tar ansvar för den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Den kritiken framför Akademikerförbundet SSR i ett brev till regeringen och SKL:s ledning. Bakgrunden är att SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, trycker på regeringen för regelförändringar på en rad områden med anledning av flyktingsituationen.

SKL vill slopa kravet på socionomexamen eller annan likvärdig utbildning för dem som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning, för att i stället kunna anställa personal ”med lämplig kompetens och erfarenhet”.

– Vi är väl medvetna om svårigheterna att rekrytera och behålla personal i socialtjänsten. Det som nu behövs är att arbetsgivaren erbjuder attraktiva arbetsvillkor och en bättre löneutveckling. I stället väljer SKL den enkla vägen med lägre kompetenskrav.   Då är man inne på en farlig väg och i sista hand är det utsatta barn och ungdomar som riskerar att få betala priset, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Som argument pekar SKL på att det är svårt att attrahera socionomer till socialtjänstens myndighetsutövning. Så är det utan tvekan, men lösningen är inte att sänka kraven.

– Det är brister i arbetsmiljön och ett för lågt löneläge som har lett till svårigheterna att rekrytera, trots att socionomutbildningen är enormt populär.  Kommunerna har år efter år underlåtit att ta sitt ansvar som arbetsgivare och nu verkar SKL helt ge upp ambitionerna att försöka bli en attraktiv arbetsgivare, säger förbundsdirektör Lars Holmblad.

Akademikerförbundet SSR kommer nu att mobilisera sin lokala fackliga organisation för att bevaka om det görs några avsteg från behörighetskraven. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér uppmanas också i ett brev att inte hörsamma SKL:s begäran om undantag från kompetenskraven.

Heike Erkers, förbundsordförande, 070-622 39 78

Margareta Bosved, kommunikationschef, 070-777 66 66

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar 67 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.