Skarpa förslag krävs om ökat förebyggande socialt arbete ska bli verklighet

Utredningen om framtidens socialtjänst är på rätt väg med det delbetänkande som presenterades idag. Ett större fokus på socialtjänstens förebyggande arbete kommer att ge stora vinster både mänskligt och samhällsekonomiskt. Men då måste utredningen också våga lägga skarpa förslag, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR välkomnar deltänkandet ”Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst” som regeringens särskilda utredare Margareta Winberg på tisdagen överlämnade till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

– Vi delar utredningens ambition att socialtjänstens förebyggande arbete måste stärkas. Om det ska bli verklighet måste tidiga insatser ingå i socialtjänstens grundläggande ansvar på ett tydligare sätt än idag. Det förebyggande arbetet måste också få ett större utrymme i kommunernas budgetarbete. Förebyggande arbete ger inte vinster omgående och därför behövs det en långsiktighet och stabilitet, säger Heike Erkers.

Några konkreta förslag har ännu inte presenterats. De väntas komma i utredningens slutbetänkande som ska lämnas senast den 1 december i år.

– En viktig fråga är socialnämndens roll och jag välkomnar att Margareta Winberg idag betonade att socialnämnderna bör ägna sig mer åt strategiskt arbete. Ett sätt att öka utrymmet för det är att avskaffa politikerbesluten i socialtjänstens individärenden och överlämna ansvaret till professionen. Dagens beslutsordning är en förlegad kvarleva från tiden då Sverige hade fattigvård som länge har behövt moderniseras, säger Heike Erkers.

Det finns ett stort behov av den översyn av socialtjänstlagen som nu pågår på regeringens uppdrag.

– Vi vill ha ett samhälle med plats för alla. Då behövs det en ny socialpolitisk vision och en hållbar socialtjänst där det förebyggande perspektivet är självklart. Det handlar bland annat om att det förebyggande sociala arbetet ska komma in på ett tidigt stadium i samhällsplaneringen. Jag hoppas att utredningen kan lägga konkreta förslag om hur det ska gå till, säger Heike Erkers.