Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Den 1 maj 2016 infördes en ny bestämmelse i lagen om anställningsskydd. Regeln innebär ett förstärkt skydd mot arbetsgivares missbruk av tidsbegränsade anställningar.

Sedan tidigare finns en regel i 5 §, lagen om anställningsskydd, som begränsar arbetsgivaren möjlighet att under lång tid anställa personer på visstidsanställningar. Enligt denna regel övergår en allmän visstidsanställning eller ett vikariat till en tillsvidareanställning när arbetstagaren haft samma form av visstidsanställning under mer än två år under en femårsperiod.

Det är alltså inte möjligt att lägga ihop olika former av visstidsanställningar för att nå upp till två års anställning under en femårsperiod utan det ska vara fråga om antingen två år av allmän visstid eller två års vikariat. Konsekvensen av denna regel är alltså att när dessa två år uppnåtts ska den tidsbegränsade anställningen omvandlas till en tillsvidareanställning.

Den nya regeln i 5 a §, lagen om anställningsskydd, kompletterar den tidigare omvandlingsregel som beskrivits ovan. Den nya regeln gäller bara allmän visstidsanställning och inte vikariat. Den innebär att en allmän visstidsanställning omvandlas till en tillsvidareanställning efter mer än två års sammanlagd anställningstid med anställningsformen allmän visstid även om det gått mer än fem år. Detta förutsatt att arbetstagaren löpande haft någon form av visstidsanställning (vikariat, allmän visstidsanställning eller säsongsanställning) och det inte gått mer än sex månader mellan den tidigare anställningens sista dag och tillträdet till nästa anställning.

Denna nya regel begränsar således arbetsgivarens möjlighet att stapla visstidsanställningar på varandra för att undgå att anställningen omvandlas till en tillsvidareanställning.

Om du har frågor om olika former av visstidsanställningar och möjligheten till omvandling till en tillsvidareanställning kan du kontakta SSR Direkt.