Skärpta regler mot missbruk av visstidsanställningar

Regeringen vill sätt stopp för missbruket av tidsbegränsade anställningar. Ett nytt förslag till lagändring i lagen om anställningsskydd (LAS) ska stärka arbetstagarens ställning.

Enligt en ny regel ska en allmän visstidsanställning automatiskt omvandlas till en tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden i den typen av anställningsform överstiger två år.  I dag gäller reglerna bara anställningar som sker inom en tidsram av fem år. Enligt de nya reglerna skulle också anställningar över fem år omfattas, om de sker om tidsbegränsade anställningar följer på varandra med högst 180 dagars mellanrum. Reglerna gäller bara allmän visstidsanställning, inte andra anställningsformer.

Syftet med lagändringarna är att begränsa möjligheterna att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra och förbättra situationen för arbetare som riskerar att fastna i tidsbegränsade anställningar under en längre tid.

Arbetstagare som fyllt 67 år omfattas inte av de nya reglerna och det ska också vara möjligt att i kollektivavtal anpassa reglerna efter olika branscher. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.