Skatteavdrag på medlemsavgiften

Den medlemsavgift du har betalat in mellan 1 juli och 31 december 2018 blir skattereducerad med 25 procent. Vad behöver du som medlem göra? Ingenting!

Den 1 juli återinfördes skatteavdraget för fackföreningsavgiften. Du som är medlem i Akademikerförbundet SSR kan i nästa deklaration få tillbaka delar av den avgift som du betalat in från och med 1 juli i år.

Betalat minst 400 kronor

I maj 2018 klubbade riksdagen igenom beslutet att återinföra skatteavdraget. Avdraget sker i form av en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgiften som betalats in under ett år, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år. Eftersom avdraget infördes vid halvårsskiftet räknas avgifter inbetalda mellan den 1 juli och nyår.

För en yrkesverksam medlem som idag betalar 260 kronor per månad i medlemsavgift blir den faktiska kostnaden istället cirka 195 kronor per månad. Avdraget för 2018 blir alltså 390 kronor.

A-kasseavgiften räknas inte med

Många av förbundets medlemmar betalar a-kasseavgiften tillsammans med fackföreningsavgiften. Viktigt att komma ihåg är att a-kasseavgiften inte omfattas av avdragsrätten.

Vad behöver du göra?

Du behöver inte ansöka om avdraget, utan Akademikerförbundet SSR skickar kontrolluppgifter till Skatteverket inför deklarationen.

Du som inte vill att vi skickar din kontrolluppgift till Skatteverket behöver maila ekonomi@akademssr.se senast 21 december. För att ändå får avdraget skickar du själv in dina kvitton för avgiften till Skatteverket.

Logga gärna in på Mina sidor för att kontrollera att vi har rätt uppgifter i registret så att du betalar rätt medlemsavgift.

Vad gäller för skatteavdraget?

  • Gäller endast inbetalningar gjorda mellan 1 juli och 31 december 2018
  • Du ska ha betalat minst 400 kronor för att få avdraget
  • A-kasseavgiften räknas inte med
  • Du behöver inte ansöka om avdraget
  • Vill du inte att förbundet skickar dina kontrolluppgifter måste du kontakta oss