SKL föreslår åtgärder för bättre flyktingmottagning

Integrationsfrågan löses inte genom att ”skruva lite här och där”. Det krävs ett helhetstänkande för att få alla delar att fungera, säger SKL, som på onsdagen presenterade 35 förslag på åtgärder för bättre integration.

Trots att de flesta asylsökande flyr krig och kaos är det långt ifrån säkert att deras mottagande i Sverige erbjuder den stabilitet som behövs i form av ett bra mottagande och en snabb etablering i samhället, skriver Per-Arne Andersson från SKL i en debattartikel i Dagens Samhälle

Trånga och osäkra boenden, långa avstånd till skolor och dålig studiero är vanliga problem för många nyanlända. Svårighet att matcha jobb mot de asylsökandes kompetens är ytterligare en svårighet. Det krävs därför att staten tar mer ansvar än i dag, skriver Andersson.

SKL:s 35 förslag kretsar kring tre centrala punkter. Först och främst är det viktigt att skapa en jämnare fördelning av nyanlända mellan kommunerna, anser SKL. Det kan man göra genom att anläggningsboenden planeras i samråd mellan stat och kommun, så att nyanlända kan välja att flytta till kommuner i behov av arbetskraft. Men också genom att Migrationsverket och kommunen tillsammans bedöma om boendet är hållbart och lämpligt i de fall som asylsökanden ordnar med eget boende.

För det andra bör kommunerna ersättas för sina faktiska kostnader av staten, anser SKL. Slutligen bör Arbetsförmedlingens regelverk vara mer flexibelt och insatserna bör anpassas efter individens kompetens.