Skolkurator vill se bättre samarbete mellan elevhälsa och pedagoger

Ungas psykiska hälsa var temat på en stor konferens för skolkuratorer som avslutades i veckan. ”Psykiska ohälsan sjunker hela tiden ner i åldrarna. Det är viktigt för oss att försöka förstå vad det här beror på”, säger skolkurator Hilda Johnsson som efterlyser bättre samarbete mellan elevhälsa och pedagoger.

Skolkuratorsdagarna arrangeras varje år i olika städer och i år hölls den i Linköping 8-10 oktober. Årets tema var psykisk ohälsa bland unga och 520 skolkuratorer var på plats.

– Det är en utmaning att arbeta förebyggande med psykisk ohälsa därför att det rör så många områden, och det är svårt att sätta fingret på exakt vad den psykiska ohälsan beror på, säger Hilda Johnsson.

Hon jobbar som skolkurator på Vikingstad skola Linköping och har tillsammans med kollegor i kommunen drivit på för att konferensen skulle arrangeras i just Linköping.

– Det har varit givande dagar också i år. Konferensen är en otroligt viktig fortbildning för oss skolkuratorer. Under de här dagarna får man med sig väldigt mycket bra kompetens hem att jobba vidare med.

Vid årets konferens hölls seminarier om bland annat barn som växer upp med en psykisk sjuk förälder, våld i nära relationer, mobbning och kränkningar och om hur sociala medier påverkar unga negativt.

– Vi valde att ha temat psykisk ohälsa på konferensen eftersom vi ser att det ökar bland unga, och för att vi har flera enheter som är speciella för kommunen som vi ville ha möjlighet att visa upp, säger Hilda Johnsson.

I Linköping har man bland annat Barnahus, en speciell mottagning för barn som blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp.

– På Barnahus tvingas inte barnen upprepa sin berättelse för polis, läkare och socialsekreterare utan här är alla samlade på ett ställe här. Barnet pratar med en person och de andra sitter i ett annat rum och lyssnar. Det gör att barnet inte behöver upprepa sitt trauma flera gånger

I kommunen finns också BUP Elefanten, en enhet som också är inriktad på våld och sexuella övergrepp men som även jobbar med förövarna.

Vilken är den största utmaningen för skolkuratorer i dag tycker du?

– Jag upplever att inte alla tar till vara på möjligheten som det innebär att ha ett gott samarbete mellan elevhälsa och pedagoger och att jobba förebyggande. Att man inte ser hur viktigt det är med den psykiska och psykosociala delen och hur den påverkar inlärning av ny kunskap, säger Hilda Johnsson och fortsätter:

– En annan utmaning är att den psykiska ohälsan bland unga hela tiden sjunker ner i åldrarna. Det finns förskoleelever som har självmordstankar, och det ska man inte behöva ha när man är sex år. Det är viktigt för oss att försöka förstå vad det här beror på.

Text: Stina Loman, Akademikern

Läs mer: 

Här träffar man kuratorn via mobilapp

Regeringen vill stärka elevhälsan