Skriv ditt testamente kostnadsfritt

Vet du vem som ärver dig om du skulle gå bort? Genom vårt samarbete med juristbyrån avtal24 kan nu samtliga medlemmar i Akademikerförbundet SSR skriva testamente online kostnadsfritt året ut.

Från och med den 17 augusti 2015 gäller EU:s nya arvsförordning som innebär att det är var den avlidnes hemvist istället för medborgarskap som styr vilket lands regler som gäller för att avgöra hur arvet ska fördelas. Syftet med det nya regelverket är att underlätta för medborgare inom EU att hävda sina rättigheter vid arv med gränsöverskridande verkan, t ex när det finns egendom i flera länder eller den avlidne eller arvingarna har olika medborgarskap alternativt bor i olika länder. Läs gärna mer här.

Har du några frågor eller funderingar kring svenska arvsregler kan du kostnadsfritt ringa till juristbyrån avtal24, på 0771 24 00 24, mån-tor 8-20, fre 9-17 eller maila till ssr@avtal24.se, de hjälper dig att få klarhet i vad som gäller i just din situation och kan upprätta ett svenskt testamente vid behov.  Som medlem i Akademikerförbundet SSR har du möjlighet att erhålla 30 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning med jurist hos avtal24 och året ut kan du dessutom skriva testamente online kostnadsfritt. För mer information och tillgång till förmånen klicka här.