Skrivelse till folkhälso- och sjukvårdsministern

Akademikerförbundet SSR har idag tillsammans med ett flertal andra fackförbund lämnat in en skrivelse till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström om behovet av strukturerad fortbildning för både kuratorer och legitimationsyrken.

Organisationerna ställer sig bakom förslaget att "Socialstyrelsen ska bemyndigas att i samråd med arbetsmarknadens parter skapa en föreskrift för fortbildning". Fortbildning och individuell kompetensutveckling är mycket viktigt, anser organisationerna, och är en viktig patientsäkerhetsfråga. 

Förutom Akademikerförbundet SSR har brevet till Gabriel Wikström undertecknats av Fysioterapeuterna, SRAT, Sveriges Psykologförbund, Dietisternas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA).

Läs hela skrivelsen här.