Skydd mot stress

Det finns skydd mot stress. Arbetsmiljöexperten Eva Linér har till och med skrivit en bok om det. Om det pratar vi i veckans avsnitt av Chefspodden.

Vi vet att det är många som blir sjukskrivna av stress idag. Det är en fråga som återkommer i medarbetarundersökningar och som diskuteras flitigt i både media och arbetslivet. Vi måste ta reda på vad stressen beror på och hur man kan jobba för att minska och förbygga riskerna för ohälsa.

Det psykosociala arbetet är ett aktivt arbete, ett sätt att rusta och förbereda sig för olika situationer som kan innebära påfrestningar. Att arbeta förebyggande och kartlägga risker är inget som man gör vid sidan om eller något extra. Det är en del i det strategiska arbetet, i dialogen och styrningen av verksamheten.

Krav och resurser

I Eva Linérs bok Skydd mot stress – det finns! finns verktyg, tabeller och minneslappar som förenklar och förtydligar vad det handlar om. I grunden är det en balans mellan krav (vad vi ska åstadkomma) och olika typer av resurser (vad man behöver för att klara uppdraget). Eva Linér har själv lång erfarenhet från olika roller där hon arbetat och undervisat om arbetsmiljö.

Hur ser chefens egen arbetsmiljö? Hur ser den ut? Finns det rätt förutsättningar och stöd, går det att ha balans? I Chefspodden blir det tydligt att det förebyggande arbetet kan och måste integreras i styrning och ledning. Det är rent av en framgångsfaktor.