Skyddsnätet i Malmö brister

Malmös sociala skyddsnät håller inte och det är "ren tur att inga allvarliga fall missats", skriver representanter för Akademikerförbundet SSR och institutionen för socialt arbete på Malmö högskola i en debattartikel i Sydsvenskan på torsdagen. Artikeln publiceras i samband med en manifestation på eftermiddagen.

”Akademikerförbundet SSR har under lång tid påtalat att socialtjänsten i Malmö är i skriande behov av mer resurser”, skriver de undertecknande. Att det inte inträffat något lika allvarligt som i Karlstad är ”rena turen”.

Både arbetsmiljö och det dåliga löneläget leder till att kompetenta och erfarna medarbetare lämnar Malmö för andra kommuner med bättre lön och arbetsvillkor. För att Malmö ska kunna erbjuda en fungerade välfärd krävs satsningar, inte bara på arbetsmiljö och löner, utan också att frågan lyfts och debatteras i ett bredare perspektiv där man tar en helhetssyn på det sociala arbetet, skriver debattörerna. 

”Vi menar att frågan måste lyftas till att även handla om hur vi vill att det sociala arbetet ska se ut. Studenterna som lämnar högskolan möts av ett arbetsliv där de får lägga den mesta av tiden på administration och inte ges utrymme att möta de personer som behöver hjälp.”

Kan man vända utvecklingen skulle Malmö kunna bli en kommun dit socialarbetare gärna söker sig.