För skyddsombud och/eller utbildningsansvariga inom handeln

Skydda butiken

Säkerhet är en ständigt aktuell fråga inom handeln där butiker riskerar att utsättas för rån, stölder och besvärliga kunder. Det innebär att det är av största vikt att det finns ett förebyggande arbete för att hantera och minska riskerna. En del i det arbetet är att Handeln, anställda och polisen har enats om programmet ”Skydd mot rån i handeln”, 13 rånförebyggande punkter, som rätt genomförda kan öka säkerheten för de anställda.

På webbplatsen www.skyddabutiken.se finns nu ett utbildningsmaterial som förklarar programmet och hur handeln kan arbeta med det. Syftet med materialet är att stödja handeln i arbetet att göra insatser för att öka tryggheten och säkerheten i branschen.

Olika insatser som genomförs brett i samhället, som till exempel mindre kontanthantering, ökar tryggheten för både handlare och kunder. Det ger både ekonomisk vinst och säkrare  arbetsförhållanden för alla inblandade. På webbplatsen www.skyddabutiken.se finns information om hur handeln kan öka tryggheten och förebygga brott, till exempel genom att samverka med andra handlare eller genom att genomföra de åtgärder som beskrivs i programmet “Skydd mot rån i handeln”, som finns till just för att ge förutsättningar för att kunna skapa trygga och säkra butiksmiljöer. Webbplatsens besökare väljer själv om de vill ha information som är anpassad för chefer eller för fastighetsägare och centrumföreningar.

Materialet tar också upp den viktiga frågan om samverkan. Ett effektivt trygghetsarbete uppnås genom att Handelns aktörer hjälps åt och genom att involvera alla som är delaktiga i verksamheten ökar vi chanserna att täcka in alla områden och perspektiv på säkerhet. Samverkan kan ske på många olika sätt, både mellan arbetsgivare och anställda, mellan flera butiker och mellan butiker och fastighetsägare eller centrumföreningar. Samverkan kan också ske med andra roller, som kommunala brottsförebyggare och polis.

Programmet Skydd mot rån i handeln

I programmet “Skydd mot rån i handeln” finns 13 punkter med åtgärder som tillsammans skapar en tryggare butiksmiljö. Butiker som uppfyller alla punkter kan bli godkända vid en besiktning och få en dekal som informerar om att butiken genomfört programmet.

Programmet “Skydd mot rån i handeln” har tagits fram av Handelsrådet, Brottsförebyggande rådet (Brå) och Polismyndigheten.