Slå vakt om grundprinciperna i LSS

Det är viktigt att slå vakt om grundprinciperna i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen ska säkerställa självbestämmande, inflytande och delaktighet för personer med funktionsvariationer. LSS-utredningens förslag riskerar att leda till det motsatta, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Utredningen föreslår bland annat att staten ska ta hela ansvaret för personlig assistans. För barn under 16 år ersätts personlig assistans av en ny kommunal insats, personligt stöd till barn. Den personliga assistansen försvinner också för vuxna med psykisk funktionsnedsättning, där den nya insatsen förebyggande pedagogiskt stöd införs.

– Få politiska beslut har haft så stor betydelse för människors livsvillkor och utsatthet som LSS-reformen. Samhället har en skyldighet att bidra till att utjämna skillnader i levnadsvillkoren, möjliggöra barns utveckling och människors rätt till självbestämmande och deltagande i samhället. Det måste vara ledstjärnan också vid förändringar av LSS, säger Heike Erkers.

Utredningens förslag riskerar att leda till försämringar. Ett problem är att det kan blir stora skillnader i tillämpningen mellan olika kommuner.

– Det är bekymmersamt. Den sociala lagstiftningen måste vara rättssäker. Rättigheter ska vara lika var man än bor, säger Heike Erkers.

När förändringar i välfärdstjänster som också berör stora yrkesgrupper utreds är det vanligt att även fackliga organisationer deltar i utredningsarbetet. Så har inte varit fallet den här gången.

– Idag pågår ett utvecklingsarbete för ett professionellt stöd för handläggning och bedömning av LSS-insatser. Det arbetet är viktigt och måste fortsätta. Låt socialtjänstens handläggare få arbeta med en lagstiftning som garanterar stöd och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, säger Heike Erkers.