Släpp kontrollen och slipp julpaniken

Kontrollbehov under julen kan vara ett sätt att hantera ångest eller önskan att känna sig älskad. Men enda sättet få kontroll är att släppa den och i stället fokusera på att njuta, det säger Dan Hasson, docent i folkhälsovetenskap och stressforskare.

Gardinerna måste hänga rätt, julgranen vara perfekt pyntat och alla ska få specialuttänkta personliga julklappar som du egentligen inte har råd med. Samtidigt måste det sista fixas klart på jobbet innan du äntligen, äntligen får vara ledig. Det finns många anledningar till att bli stressad av julen. Lösningen handlar i vissa fall om att sänka ambitionsnivån, säger Dan Hasson, stressforskare vid Stressmottagningen i Stockholm.

Men kontrollbehovet är inget vi släpper bara så där. Det gäller att förstå motiven till de höga ambitionerna. Fråga dig själv vad du får ut av dem, även negativa handlingar har ofta ett positivt syfte i grunden. Kanske vill du känna dig älskad, tillfredsställd eller avslappnad.

– När du förstår det kan du ställa dig frågan om det finns något effektivare sätt för att känna dig älskad, tillfredsställd och avslappnad än att pressa dig själv med höga ambitioner, som ofta slår tillbaka och det blir tvärtom, säger Dan Hasson.

Han berättar om en kvinna som hade skilt sig när barnen var tonåringar och nu fick skuldkänslor varje gång hon skulle träffa dem. Först tyckte hon att den reaktionen inte gav henne någonting. Efter ett tag kom kvinnan fram till den berodde på att hon egentligen ville göra något kärleksfullt mot barnen. Nästa gång hon kände skuldkänslor tänkte hon att oj, nu ska jag göra något kärleksfullt, och behövde inte ta omvägen via skulden. Dan Hasson menar att det är samma sak med ambitionsnivån. För höga ambitioner handlar ofta om att få bekräftelse och känna att vi duger.

– All stresshantering handlar om att få en känsla av ökad kontroll. Problemet är att ju mer du försöker kontrollera omvärlden desto mer förlorar du kontrollen, eftersom du inte kan kontrollera allt som händer utanför dig. Enda sättet att vinna kontroll är att släppa den. Att säga att det spelar ingen roll, jag kommer att må bra ändå och fokusera på att uppnå det.

Det du då gör, berättar Dan Hasson, är att ta så kallad internal locus of control; du har makten över din egen julglädje, oavsett vad andra gör. Motsatsen är external locus control, då du lägger makten över ditt välbefinnande hos andra. Den som har tränat på det här kan skifta läge genast, för andra krävs träning.

– Fråga dig hur du vill ha det och vad du behöver göra för att nå dit. Ägna din energi åt det som ger dig energi och glädje.

 

Dan Hassons överlevnadsguide till julen

  • Sänk ambitionsnivån och kraven på dig själv.
  • Julen är till för att njutas. Fråga dig och familjen vad ni kan göra för att alla ska njuta av den maximalt. Fundera på vad en ideal jul innebär för er. Om julen var precis som ni önskade, hur skulle den då vara? Fundera på vad ni kan göra för att uppnå den.
  • Prata ihop er i familjen och kom gemensamt överens om ambitionsnivån. Passa samtidigt på att fördela arbetsuppgifter och bestäm när de ska vara utförda. På så vis kan alla vara delaktiga och arbetsbelastningen faller inte på en persons axlar.
  • Kom överens om att tala vänligt med varandra.

 

Läs mer om stress och lugn

Behåll lugnet efter semestern

Vi misshandlar våra hjärnor

Från sjuk till frisk: Chefen tog stressen på allvar