Slut för etableringslotsar

Arbetsförmedlingen avslutar tjänsten etableringslots. Klagomål och oseriös och brottslig verksamhet ligger bakom beslutet.

Myndigheten inledde förra våren en översyn av tjänsten. Bakgrunden var omfattande kvalitetsbrister och aggressiv marknadsföring från lotsföretag. Men de senaste månaderna har anklagelserna mot lotsföretagen även kommit att omfatta brottslig verksamhet. Både arbetssökande och förmedlare uppges ha utsatts för hot av företagens representanter, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande på fredagen.

Varken kvaliteten på verksamheten eller säkerheten för förmedlare och arbetstagare kan garanteras. Mikael Sjöberg, generaldirektör på myndigheten, säger att myndigheten därför avslutar tjänsten etableringslots.

Lotstjänsten ersätts nu med andra insatser och alla arbetssökande som berörs kommer att kallas till sin lokala arbetsförmedling. Drygt 32 000 personer har i dag etableringslots.