Sluta skyll på varandra – gör något

En viktig debatt har förts den senaste veckan om hur en vettig omgörning av Arbetsförmedlingen bäst sker.

Vi skrev i Svenska Dagbladet den 31 januari om hur oansvarigt det var att rösta igenom en M/KD-budget för en helårsbesparing på Arbetsförmedlingen som de facto bara kan göras på två månader. Kristdemokraternas Jakob Forssmed och Sofia Damm skrev ett annat inlägg den 4 februari där de stort sett skyllde på regeringen. Den 6 februari svarade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson med att kritisera Kristdemokraterna. Det får vara slut på att politiker skyller på varandra.

Som största akademikerförbund på Arbetsförmedlingen, sätter vi såväl våra medlemmars väl och ve som en vettig arbetsmarknadspolitik i centrum. Detta blame game mellan politiker gynnar inte någon, eller något. Framförallt inte de arbetssökande. Bättre är att försöka hitta lösningar. I vår artikel beskrev vi två som vi tycker att Ylva Johansson skulle kunna ta tag, den första, omgående:

  • Arbetsmarknadsdepartementet borde godkänna den hemställan om större anslagskredit som Arbetsförmedlingen har skickat in.
  • Regeringen borde i vårändringsbudgeten i maj föreslå ett återförande av medel så att ett proportionerligt varsel kan läggas på 1 500 personer istället.

Vi förstår att Ylva Johansson har surrat sig vid masten med Centerpartiet och Liberalerna vad det gäller Januariavtalet, men båda de partierna yrkade i utskottet på mindre nedskärningar av förvaltningsanslaget för Arbetsförmedlingen än M och KD:s neddragning innebar. I Januariavtalet har de fyra partierna skrivit under på att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden och ha fler fristående aktörer i en LOV-lösning, men inte att den ska totalraseras utan konsekvensanalys.

Såväl regeringen som Centerpartiet och Liberalerna liksom Moderaterna och Kristdemokraterna borde nu erkänna att syftet inte har varit att rasera svensk arbetsmarknadspolitik på det här sättet.

De fyra partierna borde sätta sig ner i förhandlingar och komma fram till vad man egentligen vill med Arbetsförmedlingen. Är det en kontrollerad nedskärning på kanske 1500 personer? Budgetera då för det, och inte för något annat.

När det förtydligandet av fyrpartiuppgörelsen är klart kan arbetsmarknadsminister Ylva Johansson omedelbart bevilja den anslagskredit som skulle få Arbetsförmedlingen att kunna förbereda en hållbar neddragning. Det borde ske långt innan fack och arbetsgivare sätter sig i långa och svåra förhandlingar om ett orimligt och onödigt 4500-personersvarel där varje individ som ska sägas upp ska pekas ut. Parterna ska vara klara i mars-april. De fyra partierna borde ge rätt signal långt innan parterna sätter sig. Alltså nu!

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR

Ursula Berge, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR

 

Övriga artiklar i serien hittar du här:

 

Det här är politik när den är som sämst, Heike Erkers och Ursula Berge, SvD 209-01-30

 

Regeringen är oärlig om Arbetsförmedlingen, Sofia Damm och Jakob Forssmed, Kd, SvD 2019-02-04

 

Kd har inte tänkt igenom konsekvenserna, Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, SvD 2019-02-06